เทคโนโลยี

อ่านให้รู้! ตัวอย่างการทำ crm ของบริษัทต่าง ๆ

0

หัวใจของความสำเร็จของธุรกิจ อยู่ที่ความพึงพอใจของลูกค้า ดังนั้นในยุคปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจมีสูง ธุรกิจต่าง ๆ ต่างก็พยายามหาวิธีที่จะดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ และรักษาลูกค้าเดิมเอาไว้ให้ได้ ซึ่งหนึ่งในวิธีที่สำคัญที่สุดก็คือ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า นั่นเอง

โดยที่การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การให้ความสำคัญกับลูกค้า เข้าใจความต้องการของลูกค้า ให้บริการที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทันท่วงที ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจ และอยากสนับสนุนธุรกิจต่อไป เราจึงสามารถเห็นตัวอย่างการทำ CRM ของบริษัทต่าง ๆ ได้ทั่วไปในปัจจุบัน

CRM ซึ่งย่อมาจาก Customer Relationship Management หรือก็คือการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นกระบวนการที่ธุรกิจต่าง ๆ นำมาใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ซึ่งในบทความนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับตัวอย่างการทำ CRM ของบริษัทต่าง ๆที่พบได้บ่อยกัน

การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างไร ?

ลูกค้าที่พึงพอใจ จะกลับมาใช้บริการหรือซื้อสินค้าจากธุรกิจซ้ำ ๆ บ่อยครั้ง และบอกต่อประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้อื่น ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ ลูกค้าที่พึงพอใจ จะให้การสนับสนุนธุรกิจในด้านอื่น ๆ เช่น รีวิวสินค้าหรือบริการ แนะนำสินค้าหรือบริการให้กับผู้อื่น หรือซื้อสินค้าหรือบริการในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจมีรายได้เพิ่มขึ้น

ตัวอย่างการทำ CRM ของบริษัทต่าง ๆที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน

ในปัจจุบันมีตัวอย่างการทำ CRM ของบริษัทต่าง ๆ ที่พบได้บ่อยหลายแบบ เช่น

  • การเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้า

ธุรกิจต่าง ๆ มักใช้ระบบ CRM เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล พฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจเข้าใจความต้องการของลูกค้า และสามารถให้บริการที่ตรงกับความต้องการได้

  • การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

ธุรกิจต่าง ๆ มักใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล SMS โทรศัพท์ หรือโซเชียลมีเดีย เพื่อติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เช่น การแจ้งข่าวสารโปรโมชั่น การแจ้งเตือนการหมดอายุสินค้า การสอบถามความพึงพอใจ เป็นต้น ซึ่งการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้ลูกค้ารู้สึกถึงความใส่ใจจากธุรกิจ

  • การนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ธุรกิจต่าง ๆ มักใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อวิเคราะห์ความต้องการ และนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ตรงกับความต้องการ เช่น การแนะนำสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าอาจสนใจ การเสนอส่วนลดหรือโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าหรือใช้บริการ เป็นต้น ซึ่งการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า จะช่วยให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจ และอยากกลับมาใช้บริการหรือซื้อสินค้าจากธุรกิจอีกครั้ง

  • การแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า

ธุรกิจต่าง ๆ มักให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอย่างทันท่วงที ซึ่งจะทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจ และเชื่อมั่นในธุรกิจ

ตัวอย่างการทำ CRM ของบริษัทต่าง ๆ ที่พบได้บ่อยในปัจจุบันที่กล่าวมา เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น ซึ่งธุรกิจต่าง ๆ สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำ CRM ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองได้ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และประสบความสำเร็จได้

5 ข้อดีของการซื้อประกันรถยนต์ระยะสั้น 30 วัน

Previous article

เอเจนซีรับทำ SEO ในไทย ช่วยคุณโดดเด่นในธุรกิจ Red Ocean ได้?

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.