การท่องเที่ยว

รวมเรื่องต้องรู้ก่อนตัดสินใจจองตั๋วเครื่องบินไปดานัง!

ดานังเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของเวียดนาม ที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ ติดกับชายฝั่งทะเลจีนใต้ โดยขึ้นชื่อในเรื่องความสวยงามของธรรมชาติ ชายหาดที่ทอดยาว น้ำทะเลใสสะอาด และวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตก ซึ่งหากใครที่กำลังวางแผนจะจองตั๋วเครื่องบินไปดานัง ต้องลองดูคำแนะนำที่จะช่วยให้การวางแผนการเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดก่อนจองตั๋วเครื่องบินไปดานังกันได้ในบทความนี้ ฤดูกาลท่องเที่ยว ดานังมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี แต่ช่วงที่เหมาะแก่การจองตั๋วเครื่องบินไปดานังเพื่อท่องเที่ยวที่สุดคือช่วงฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศเย็นสบาย ท้องฟ้าแจ่มใส และฝนตกน้อย การเดินทาง ดานังมีสนามบินนานาชาติ Da Nang International Airport ...