เทคโนโลยี

เอเจนซีรับทำ SEO ในไทย ช่วยคุณโดดเด่นในธุรกิจ Red Ocean ได้?

ในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ “สังคมดิจิทัล” แบบเต็มตัว จากตัวเลขข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ พบว่าจำนวนประชากรของประเทศ และจำนวนการใช้อินเทอร์เน็ต มีแนวโน้มเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่วนใหญ่ใช้ไปกับการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าเพียงข้อความง่าย ๆ ไม่กี่ประโยคนี้ แต่หากเจาะลึกเข้าไปจะพบกับสมรภูมิการต่อสู้กันอย่างดุเดือดของธุรกิจน่านน้ำสีแดง (Red Ocean) ที่อาศัยความก้าวหน้าทางดิจิทัลมาผสานกับทำโฆษณาการตลาด เพื่อช่วงชิงการมองเห็นจาก Users ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตให้มากที่สุด เพื่อดึงความสนใจให้มาเป็นลูกค้า จนเกิดการตัดสินใจซื้อ กลายเป็นผลกำไรของแบรนด์ในท้ายที่สุด ...
เทคโนโลยี

อ่านให้รู้! ตัวอย่างการทำ crm ของบริษัทต่าง ๆ

หัวใจของความสำเร็จของธุรกิจ อยู่ที่ความพึงพอใจของลูกค้า ดังนั้นในยุคปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจมีสูง ธุรกิจต่าง ๆ ต่างก็พยายามหาวิธีที่จะดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ และรักษาลูกค้าเดิมเอาไว้ให้ได้ ซึ่งหนึ่งในวิธีที่สำคัญที่สุดก็คือ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า นั่นเอง โดยที่การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การให้ความสำคัญกับลูกค้า เข้าใจความต้องการของลูกค้า ให้บริการที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทันท่วงที ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจ และอยากสนับสนุนธุรกิจต่อไป เราจึงสามารถเห็นตัวอย่างการทำ CRM ของบริษัทต่าง ...
การเงิน

5 ข้อดีของการซื้อประกันรถยนต์ระยะสั้น 30 วัน

ประกันรถยนต์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเจ้าของรถยนต์ เนื่องจากจะช่วยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถและบุคคลภายนอกในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ในปัจจุบันมีประเภทของประกันรถยนต์ให้เลือกหลากหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือประกันรถยนต์ระยะสั้น 30 วัน ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ใช้รถไม่บ่อย หรือมีรถสับเปลี่ยนกันใช้หลายคัน ในบทความนี้ เราจะมาแนะนำ 5 ข้อดีของการซื้อประกันรถยนต์ระยะสั้น 30 วัน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนใช้รถไม่บ่อย ประกันรถยนต์ประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้รถไม่บ่อย เช่น ใช้รถเฉพาะในวันหยุด ออกต่างจังหวัด หรือใช้รถเพื่อเดินทางท่องเที่ยวเท่านั้น เนื่องจากเบี้ยประกันจะคิดตามระยะเวลาที่ใช้งานจริง จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อประกันรถยนต์ได้ นอกจากนี้ ...