ประกันภัย

เทียบชัด! ประกันรถยนต์ชั้น 2 ต่างจากประกันชั้น 1 อย่างไร

ประกันรถยนต์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเจ้าของรถทุกคน เนื่องจากจะช่วยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถและคู่กรณี หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น การทำประกันรถยนต์จะช่วยให้เจ้าของรถได้รับค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยประกันรถยนต์มีหลายชั้น ซึ่งที่เป็นนิยม ได้แก่ ประกันรถยนต์ชั้น 1 และประกันรถยนต์ชั้น 2 ในบทความนี้เราจะมาเปรียบเทียบระหว่างประกันรถยนต์ชั้น 2 และประกันรถยนต์ชั้น 1 ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อช่วยให้ผู้อ่านตัดสินใจเลือกทำประกันรถยนต์ได้อย่างเหมาะสม สิทธิของประกันรถยนต์ชั้น 2 ประกันรถยนต์ชั้น 2 ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ของผู้เอาประกันและคู่กรณี ในกรณีที่รถชนรถหรือรถชนสิ่งของอื่น ...